Huvudring | 2013

huvudring

Aluminium
40Ø
 
Öppen Grund Fd Israeliska ambassaden | 2013 Stockholm