Tillstånd | 2015

tillstånd

Ettsad kopparplåt
66 x 66 cm